ضمانت نامه

گارانتی محصولات

3 ماهه – 6 ماهه – 12 ماهه

کالاهای برقی

شمال مواردی مانند: شکستن، غیر اصولی کارکردن دریل به تشخیص تعمیرکار، اتصال برق، نوسانات برق، خیس شدن.

کالاهای شارژی

شکستن، خیس شدن، نوسان برق، خرابی باطری به دلیل عدم استفاده طولانی از باطری  کالاهای موتوری

عدم استفاده از روغن موتور با کیفیت و یا عدم استفاده از روغن موتور در صورت فراموشی و یا استفاده حداکثری و بیش از حد موتور پشت سر هم + وسایل مصرفی مانند: شمع شامل گارانتی نمی باشد.

در صورت مشکل وسایل در صورت تعمیر، تعمیر خواهند شد.

در صورتی که قابل تعمکیر نباشند، نو جایگزین خواهد شد.

کلیه وسایلی که از پی فارم خریداری بشود، نشانه گذاری شده است.